savimonė

savimonė
savimonė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Individo sąmonės forma, pasireiškianti savijauta, savižina, savo santykių su aplinka supratimu, pasitikėjimu savimi, savo sąžine (savęs vertinimu pagal dorovės normas), savo orumo jutimu. Savimonė pradeda vystytis, kai vaikai išskiria save iš aplinkos daiktų ir žmonių (2–3 m.), kai pradeda vartoti žodžius aš, aš pats, kai atsiranda savarankiškumo užuomazgos, noras viską daryti pačiam. Paauglystėje savimonė labiau išryškėja, kai susidomima savimi, kai norima suprasti savo santykių su aplinka reikšmę sau ir kitiems. Tada ryškesnis tampa savęs vertinimas, savarankiškumo siekimas, savivaizdis. Didelę reikšmę savimonei vystytis turi savo socialinių vaidmenų suvokimas. Be to, savimonė taip pat yra veiklos ir elgesio, veiksmų rinkimosi veiksnys. Savimonė – aukščiausia sąmonės išsivystymo pakopa, kartu sąmonės vystymosi sąlyga. Savimonės ir sąmonės sąveika brandina asmenybę, jos santykius su aplinka ir savimi. Socialinio vaidmens atlikimas daro poveikį individo sąmonei, o šioji – savimonei. Paauglio, kaip mokinio, savimonė daro poveikį jo visuomeninei sąmonei, o šioji giliau įprasmina jo, kaip mokinio, vaidmenį. Savimonės ir sąmonės sąveika pasireiškia tuo, kad reguliuoja veiklą ir elgesį, yra lemiamas asmenybės apsisprendimo, ką ir kaip veikti, veiksnys. Pvz., savimonė lemia darbinį, profesinį apsisprendimą. Savimonė ugdoma nuolat stebint save ir vertinant savo veiklą ir elgesį arba analizuojant ankstesnę patirtį (retrospekcija). Savianalizė, savikritika – svarbus savimonės ugdymo veiksnys. Todėl ypatingą reikšmę čia turi saviaukla. atitikmenys: angl. self-consciousness vok. Selbstbewußtsein rus. самосознание

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • savimonė — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Savęs kaip asmenybės, savo pasaulėžiūros, elgesio, veiksmų, interesų ir norų supratimas, suvokimas ir vertinimas; individo orientacija savyje. Savimonė pasireiškia savijauta, savižina, savo… …   Sporto terminų žodynas

  • savimonė — savìmonė sf. (1) FT, DŽ savo esmės, savybių ir vaidmens supratimas: Savimonė – žmogaus savęs išskyrimas iš objektyvaus pasaulio, savo santykio su pasauliu, savęs kaip asmenybės, savo poelgių, veiksmų, minčių ir jausmų, norų ir interesų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • savimonė — savi̇̀monė dkt. Ugdýti savi̇̀monę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Selbstbewußtsein — savimonė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Individo sąmonės forma, pasireiškianti savijauta, savižina, savo santykių su aplinka supratimu, pasitikėjimu savimi, savo sąžine (savęs vertinimu pagal dorovės normas), savo orumo jutimu. Savimonė… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • self-consciousness — savimonė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Individo sąmonės forma, pasireiškianti savijauta, savižina, savo santykių su aplinka supratimu, pasitikėjimu savimi, savo sąžine (savęs vertinimu pagal dorovės normas), savo orumo jutimu. Savimonė… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • самосознание — savimonė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Individo sąmonės forma, pasireiškianti savijauta, savižina, savo santykių su aplinka supratimu, pasitikėjimu savimi, savo sąžine (savęs vertinimu pagal dorovės normas), savo orumo jutimu. Savimonė… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Selbstwusstsein — savimonė statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Savęs kaip asmenybės, savo pasaulėžiūros, elgesio, veiksmų, interesų ir norų supratimas, suvokimas ir vertinimas; individo orientacija savyje. Savimonė pasireiškia savijauta, savižina …   Sporto terminų žodynas

  • self-consciousness — savimonė statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Savęs kaip asmenybės, savo pasaulėžiūros, elgesio, veiksmų, interesų ir norų supratimas, suvokimas ir vertinimas; individo orientacija savyje. Savimonė pasireiškia savijauta, savižina …   Sporto terminų žodynas

  • самосознание — savimonė statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Savęs kaip asmenybės, savo pasaulėžiūros, elgesio, veiksmų, interesų ir norų supratimas, suvokimas ir vertinimas; individo orientacija savyje. Savimonė pasireiškia savijauta, savižina …   Sporto terminų žodynas

  • apvaisinti — apvaisìnti 1. tr. Š, L, LL310, E, ŠT27, Rtr, ŽŪŽ162, NdŽ, KŽ padaryti gemalo užuomazgą: Jų (tranų) darbas yra tą [bičių] motiną apvaisinti, kad ji galėtų kiaušius dėti S.Dauk. Trano apvaisintas jis (bitinas) vėl grįžta į avilį ir daugiaus jau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”